NPH2018_210: Nhận xét về biến chuyển chính trị tại Việt Nam sau khi chủ tịch Trần Đại Quang từ trần

Phân tích của nhà báo Nguyễn Phương Hùng cùng những chuyện Liên Ủy Ban Khủng Bố và “Không Vú” tpHCM

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s