NPH2018_208: Góc nhìn Nguyễn Mạnh Cường trên hội luận ngày 2/20/2018 – P3

Thành thật xin lỗi các bạn phần cuối (khoảng 20 phút) bị mất vì “tai nạn nghề nghiệp”. Tuy nhiên, chỉ là phần tán gẫu không mang tình thời sự và quan trọng.
Về cuốn

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s