NPH2018_207: Góc nhìn Nguyễn Mạnh Cường trong hội luận ngày 2/10/2018 – P2

Chuyện nước Mỹ và thế giới, chuyện Việt Nam và tiến bộ, chuyện NVHN và thoái hóa đấu tranh “nói chẳng ai nghe”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s