Toàn cảnh ngày làm việc đầu tiên của Hội nghị Trung ương 8 khóa XII

Hội nghị Trung ương 8 khóa XII thảo luận thông qua một số nội dung quan trọng, trong đó có nội dung liên quan đến Đại hội Đảng khoá XIII.

toan canh ngay lam viec dau tien cua hoi nghi trung uong 8 khoa xii hinh 1

Sáng 2/10/2018, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII khai mạc trọng thể tại Trụ sở Trung ương Đảng, Hà Nội.

toan canh ngay lam viec dau tien cua hoi nghi trung uong 8 khoa xii hinh 2

Trước giờ khai mạc, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đã dành phút mặc niệm 2 đồng chí vừa từ trần: Đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng và đồng chí Trần Đại Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

toan canh ngay lam viec dau tien cua hoi nghi trung uong 8 khoa xii hinh 3

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị.

toan canh ngay lam viec dau tien cua hoi nghi trung uong 8 khoa xii hinh 4

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Bộ Chính trị điều hành chương trình ngày làm việc đầu tiên. Trong ảnh: Các đại biểu dự Hội nghị.

toan canh ngay lam viec dau tien cua hoi nghi trung uong 8 khoa xii hinh 5

Buổi sáng, ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư báo cáo xin ý kiến Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Chương trình Hội nghị.

toan canh ngay lam viec dau tien cua hoi nghi trung uong 8 khoa xii hinh 6

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đọc Tờ trình của Ban cán sự đảng Chính phủ về tình hình kinh tế – xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

toan canh ngay lam viec dau tien cua hoi nghi trung uong 8 khoa xii hinh 7

Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại Phạm Bình Minh đọc Tờ trình của Bộ Chính trị về việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020.

toan canh ngay lam viec dau tien cua hoi nghi trung uong 8 khoa xii hinh 8

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s