MXH-021: Ai nằm trong Liên Ủy Ban Khủng Bố và Vu Khống tpHCM chống NNVN?

Cây kim trong bọc đã lòi ra nhóm THN đang vội vã xóa dấu nhưng hình ảnh đã được an ninh Việt Nam lưu trữ.
Chính tên Quach Duy khi làm trong vụ TT-TT của thành ủy tpHCM đã xúi bộ trưởng Trương Minh Tuấn xóa hết video mang tinh thần HHDT mà nhà báo NPH đã giúp đóng trên VTV 5 năm.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s