NPH2018_204: Tâm trạng với nhóm VHK dù chẳng phải là hội viên.

Chẳng biết chuyện gì bên nớ mà bên này suýt đeo khăn tang VHK. Chán thật. Sau nhóm hội Mao Trạch Đông đến VHK vậy thì về Việt Nam làm gì nữa nhỉ?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s