NPH2018_203: Góc nhìn Nguyễn Mạnh Cường trên hội luận ngày 25/9/2018 – p2

Chuyện dài Ngu Kỷ Bolsa và chuyện biểu tình Bolsa thoái trào

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s