NPH2018_201: KBCHN ký sổ tang CTN CHXHCNVN Trần Đại Quang

Sáng bay lên San Francisco ký sổ tang lòng trĩu nặn tâm tư. Chiều trở về quận Cam lòng nhẹ nhõm thương yêu và tự khen vì mới làm xong chuyện tốt.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s