Thông báo lễ ký sổ tang chia buồn tại TLS San Francisco CHXHCNVN

BCHN vừa nhận được thông báo từ văn phòng TLS quán CHXHCNVN tại San Francicso (xem chi tiết công văn đính kèm) cho biết TLS sẽ mở cửa 2 ngày thứ Tư và thứ Năm 26 – 27/9/2018 từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa và 15 giờ – 17 giờ để đồng bào và quan khách đến ký sổ tang.

Subject: Book of Condolences for Vietnamese President Tran Dai Quang

Dear Ladies and Gentlemen,

With deep sorrow, I have the honor to inform that H.E.Mr Tran Dai Quang, incumbent President of Viet Nam passed away on September 21, 2018 at the age of 62.

The Book of Condolences will be open the Consulate General of Viet Nam at the Suite 430, 4th floor, 1700 California Street, San Francisco, CA 94109.from 10:00 – 12:00 and 15:00 – 17:00 on Wednesday, September 26, and Thursday, September 27, 2018.

I have further the honor to request the Office of Foreign Missions in San Francisco to help forward this email to Consular Missions in San Francisco for their information.

My best regards,

Tom

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s