MXH015: Hồng vệ binh tự sát tpHCM chuyện chưa hề kể

Giai đoạn cáo chung củ nhóm hồng vệ binh tự sát tpHCM dưới sự phân tích của Phạm Xuân

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s