Rác Đa Phước cầu cứu cộng đồng. Phần I

Tối thứ tư ngày 19 tháng 9, 2018. Hai anh em ông David Dương và Victor Dương của công ty California Waste Solution mà chúng ta hay gọi nôm na là Rác Đa Phước có tổ chức một bữa cơm thân mật cùng các báo chí San Jose trong nhà hàng Dynasty trong khu Grand Century Mall.

Mục đích chính là kêu gọi cầu cứu sự yểm trợ từ giới truyền thông về vụ hợp đồng của công ty sắp bị đấu thầu lại năm 2021 với TP San Jose. Rác Đa Phước phân trần là đã bị đối xử bất công trong vụ làm ăn với San Jose và nay tương lai của công ty cần sự giúp đỡ của cộng đồng Việt Nam thì mới tồn tại được.

Chúng tôi, nhóm CM Magazine, thấy có sự tham dự đông đủ của giới truyền thông như Nàng Magazine, Báo Đời Mới, Sóng Thần, Phụ Nữ Cali, Tân Phương Media, Bay View Media, CaliToday, Viet Media, Net Việt, VieTV, Quê Hương Media, và ông nhiếp ảnh gia Nguyễn Xuân Mẫn.

Hỏi: Chuyện gì đã xảy ra?

Thưa: Năm 2021 thì hợp đồng Rác Đa Phước với San Jose sẽ hết hạn. TP San Jose tạm thời có 4 công ty phục vụ xử lý rác. 3 công ty sẽ được dài hạn hợp đồng thêm 20 năm, còn Rác Đa Phước thì phải đấu thầu lại.

Hỏi: Tại sao Rác Đa Phước không được dài hạn thêm 20 năm.

Thưa: Nghe nói (rumors) có công ty bà con của thành viên HDTP SJ cũng muốn đấu thầu nên họ vận động San Jose đấu thầu lại hợp đồng.

Hỏi: Chúng ta có hai Nghị Viên Việt Nam trong HDTP, họ có thể làm gì?

Thưa: Ông David Dương nói nếu hai ông nghị viên đoàn kết thì hy vọng sẽ lớn, nhưng hiện nay hai bên chưa thống nhất hướng đi chung thì sẽ có nhiều khó khăn cho Rác Đa Phước đấu thầu trúng hợp đồng 20 năm.

Hỏi: Ông cần gì từ báo chí?

Thưa: Chúng tôi cần báo chí lên tiếng đòi hỏi sự công bằng của TP San Jose dành cho Rác Đa Phước, và vì tương lai của cộng đồng xin ủng hộ chúng tôi.

Hỏi: Rác Đa Phước cần sự ủng hộ của cộng đồng vậy có liên lạc Ban Đại Diện Cộng Đồng chưa?

Thưa: Chưa liên lạc.

Hết Phần I

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s