NPH2018_198: Lại chuyện cờ đỏ giữa phố Bolsa và mánh mung Bùi Phát

Bùi Thế Phát bị Liên hội cựu chiến sĩ Nam California tẩy chay. Cờ đỏ sao vàng lại xuất hiện khu người Việt

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s