MXH010: Phạm Xuân nói về vòi bạch tuộc từ hải ngoại VĐC P2

Chẳng lẽ thù Mỹ đến nỗi bắt chước NVHN cực đoan mong cho Trung quốc đè đầu cưỡi cổ?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s