MXH009: Phạm Xuân nói về vòi bạch tuộc từ hải ngoại VĐC P1

Kim chỉ khâu đơm, nút áo TQTH thành Trung Quốc Trên Hết để phá hoại an ninh của VN.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s