NPH2018_196: Góc nhìn Nguyễn Mạnh Cường trên KBCHN ngày 21/9/2018 P1

Đề nghọ ông Phan Kỳ Nhơn lập phái đoàn đi viếng tang lễ Chủ tịch Trần Đại Quang và NVHN nên lập một tổng công ty để thuê Đạc Khu Kinh Tế 99: Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s