MXH_007VienKeoDang: MXH007 P4-4

Ối giờ ơi cái nhóm Tổ Quốc Trên Hết gì mà ghê qua có phải tổ quốc Đào Mất Quần không vậy?

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s