MXH005 VienKeoDang: P 2-4

Dòi từ trong cái gọi là “Tổ Quốc Trên Hết chứ từ đâu mà ra?

Thành viên của “Tổ Quôc Trên Hết” vu khống Việt kiều Lợi Minh

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s