NPH2018_188: Vấn đề tuần san Văn Nghệ tpHCM – P2

Các tướng lĩnh QĐND đi gặp “kim chỉ nam” làm gì? Biết Kim Chỉ Nam là ai? Chuyện gì xảy ra sau khi gặp kim chỉ nam? Phải chăng Vòng Tròn Bất Tử đã bị kim chỉ nam và Google Tiên Lãng là 2 gọng kềm “áp lực” các tướng lĩnh QĐND bằng một vòng kim cô Tây Tạng thỉnh kinh?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s