Quảng Ngãi khởi tố 9 đối tượng gây rối khiến QL1 bị ùn tắc

Quảng Ngãi: khởi tố 9 đối tượng gây rối khiến Quốc lộ 1 bị ùn tắc nhiều giờ. Cần phải nghiêm trị những kẻ quá khích, gây rối.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s