NPH2018_182: Sự thật về việc “thu hồi” và “Tiêu hủy” sách Gạc Ma Vòng Tròn Bất Tử

Xem những sự thật chưa ai dám nói. nb NPH thách thức livestream đối thoại với Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn và các tướng Hoàng Kiền, Võ Tiến Trung …. sao không dám nhận lời?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s