NPH2018_179: Tiệc tiễn chân MC Nam Lộc thiếu hoành tráng

Khó chịu về những video liên quan đến việc MC Nam Lộc giận dỗi từ chức (nghỉ chơi) cố vấn tổng quát hội cứu trợ TPB và Cô Nhi Quả Phụ vì lý do sức khỏe và không có thì giờ nhưng vẫn nhận lời làm MC cho VOICE và BPSOS. Hội HO TPB đã tổ chức một buổi tiệc tiễn chân thật “hoành tráng” trong kho chứa phế liệu cùng những tin tức liên quan đến NVHN.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s