NPH2018_177: Góc Nhìn Nguyễn Mạnh Cường trên hội luận KBCHN ngày 11/9/2018 – P3

Chuyện VOICE, BPSOS, Chống Cộng “tan hàng”, Gạc Ma hố nặng (bị “tiêu hủy”) và 3 điều 7 chuyện 9 linh tinh

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s