NPH2018_176: Góc Nhìn Nguyễn Mạnh Cường trên hội luận KBCHN ngày 11/9/2018 – P2

Những dấu hiệu cuối trào của Phan Kỳ Nhơn, Phan Tấn Ngưu, Du miên, các tổ chức “khủng bố” người Việt tại Mỹ và chuyện nước Mỹ đang đi nước cờ mà KBCHN đã tiên đoán 2 năm trước. Cuộc chiến tranh tương lai sẽ là kinh tế không súng đạn. TT Donald Trump đang đi đúng tiên đoán của KBCHN.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s