NPH2018_175: Góc Nhìn Nguyễn Mạnh Cường trên hội luận KBCHN ngày 11/9/2018 – P1

Nhận định tình hình “phá sản” của NVHN tại VNCH Bolsa cuốc.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s