NPH2018_173: Nam Lộc bỏ tình TPB chạy theo tiếng gọi của VOICE và BPSOS

Những hình ảnh (video) chứng minh Nam Lộc phủi tay vì không còn “kiếm chác” qua đại nhạc hội “Cám ơn Anh – người TPB VNCH” chạy theo VOICE và BPSOS vì lý do sức khỏe và bận rộn gia đình.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s