NPH2018_169: Văn thư trả lời của tuần báo Văn Nghệ tpHCM mang nội dung sấc xược

Cuộc chiến “gạc Ma” không tiếng súng còn tiếp tục bằng bàn phim sau 30 năm giữa ta và ta.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s