NPH2018_159: KBCHN giao lưu cùng độc giả ngay 31/8/2018 – phần 2

KBCHN giao lưu với độc giả với lẩm cẩm Thiên Hạ Sự, chuyện trên trời dưới đất, 3 điều 7 chuyện 9 linh tinh. Những sự thật chưa hề tiết lộ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s