NPH2018_158: KBCHN giao lưu cùng độc giả ngay 31/8/2018 – phần 1

Thiên Hạ Sự lẩm cẩm chuyện trên trời dưới đất, 3 điều 7 chuyện 9 linh tinh.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s