NPH2018_156: Vụ Gạc Ma càng ngày càng đi sâu vào vũng lầy

Thư Trí Việt News yêu cầu xin lỗi chưa thấy. Hôm nay ông Đại tá Ha Nguyên Các tuyên bố gác kiếm MXH Facebook lại nhảy chồm hổm lên youtube TQTH chế thêm dầu vào lửa.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s