NPH2018_154: Góc nhìn Nguyễn Mạnh Cường phê bình thời sự ngày 28/8/2018 – P2

Vẫn buôn hành giả và bán hận thù sao giải thể chế độ CSVN?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s