NPH2018_152: Phạm Xuân vạch trần những kẻ buôn chủ nghĩa phá hoại đất nước.

Bằng chiêu bài đỏi thu hồi quyền LSVN-15 tập và cấm phát hành Gạc Ma Vòng Tròn Bất Tử họ đã ;lộ rõ âm mưu phù Trung bài Mỹ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s