NPH2018_150: Trần Văn Phước và thân hữu

Một nhóm người nhân danh ai hay dựa vào ông kẹ nào có quyền thay Công An làm an ninh mạng hăm dọa người dân?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s