NPH2018_145: Cánh tay thuồng luồng của Trịnh Hội trong tổ chức VOICE

Xem xong mới biết ối giời ơi “họp báo Garden Grove” California đúng là trò hề. Biết trước nên KBCHN “ngu sao mà đi” nghe chung nói nhảm.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s