NPH2018_144: Trần Thanh Hiền và nhóm lật ngược sao im lặng vô tuyến?

NB Nguyễn Phương Hùng thách nhóm Trần Thanh Hiền lên Nửa Vòng Trái Đất TV đưa bằng chứng NPH thua kiện, sợ té … ướt quần bỏ chạy?
Bà tố cáo nb Du Miên biển thủ 25 ngàn đô-la của Hội Đức Thánh Trần
Bà tố cáo Búi Thế Phát là Việt Cộng.
NB NPH trưng bằng chứng Thư Viện Việt Nam, Đền Trần Hưng Đạo đều không có giấy phép hoạt động sao bà không thưa thưa? Hay chỉ là đánh lấy tiếng nhận “phong bì”?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s