NPH2018_143: Nhà báo Nguyễn Phương Hùng sẽ tổ chức Đại Nhạc Hội TPB?

Trước sự việc mập mờ trong phiên họp 8/8/2018 dẫn đến sự ông Nam Lộc Lộc từ chức không có lý do thuyết phục, SBTN im lặng và hội HO cứu trợ TPB/CNQP cũng bình khẩu thủ như bình. Chuyện gì sẽ xảy ra. NB NPH từng tổ chức ĐNH năm 2007 có nên ra tay ?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s