Cánh tay phải của VOICE/Trịnh Hội và Nam Lộc là ai?

QUỸ PHÁP LÝ: HOA KỲ:

Paypal – conglychodamphong@gmail.com

VIỆT NAM: AB Bank Tài Khoản – 0551003506093

Hãy đăng ký, like và share kênh vì sự th Đăng ký địa chỉ YouTube channel của Nguyễn Thanh Tú. http://www.youtube.com/user/nguyentut060503

Liên Lạc: Facebook: Dam Phong Nguyen https://www.facebook.com/profile.php?

Email: damphong@hotmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s