NPH2018_137: Gạc Ma Vòng Tròn Bất Tử đi vào giai đoạn pháp lý

Ông Nguyễn Văn Phước và nhóm chủ trương chính thức bắt Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn và tuần báo Văn Nghệ tpHCM xin lỗi qua việc đòi thu hồi và tiêu hủy cuốn Gạc Ma Vòng Tròn Bất Tử.
Trong khi chờ Sở Văn Hóa và Thông Tin có quyết định sau ngày 27/8/2018 chúng tôi cơ quan truyền thông đăng tải thông tin cùng nhận định hoàn toàn quan điềm riêng của Thiên Hạ Sự.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s