NPH2018_133: Tommy Le nói gì về bản án của người mẹ Angel Phan?

Những sự thật đau lòng và phũ phàng cần chấm dứt. KBCHN kêu gọi lương tâm của những người phục cuốc xẻng hãy thương cho những người nhẹ dạ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s