NPH2018_132: Những chuyện buôn hận thù bán hàng giả lấn sang hàng xóm

Ban điên dại cộng đồng Việt Nam Nam California thành lập từ 1990 bất ngờ tách làm đôi. Ban điên dại NVQ sắp biến thành dại khờ trước áp lực của cộng đồng người Việt

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s