Muốn chống Cộng hãy thành thật với bản thân trước

Chống Cộng cứ chống sao phải bịa chuyện lừa dối là gì nhỉ? Ai là người Việt hải ngoại dùng photoshop thêm chữ Hoa trên sổ Thông Hành của CHXHCN. Xem hình 1 – Thông hành thật đang lưu hành. Hình 2 thông hành giả của CCCĐ tại NVHN

hộ chiếu passport là gì

Thông hành CCCĐ/NVHN chế photoshop

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s