NPH2018_130: Tại sao Nam Lộc từ giã Hội HO cứu trợ Thương Phế Binh

Duy nhất trên KBC Hải Ngoại Thâm cung bí sử hội HO cứu trợ HO TPB và Cô Nhi Quả Phụ được phơi bày

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s