Video – Phát Biểu Kỷ Niệm 30 Năm ngày thành lập Đảng Lao Động Việt Nam

Chủ Tịch Hồ Chí MInh phát biểu tại Đại Hội Đảng Lao Động Việt Nam năm 1960.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s