NPH2018_128: Góc nhìn Nguyễn Mạnh Cường trong hội luận Thiên Hạ Sự ngày 14/8/2018 – P3

Phần cuối về những chuyện mánh mung tại sao Nam Lộc rút khỏi hội Cứu trợ TPB – Cô Nhi và Quả Phụ. Nhóm đòi thu hồi cuốn Gạc Ma Vòng Xoay Bất Tử có liên hệ đến LSVN-15 tập, Đặc Khu Kinh Tế 99, Formosa có bàn tay Trung Quốc? Vụ 10 và 11/6/2018 cũng Bình Dương 2014 tại sao các nhà máy Đài Loan bị phá?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s