NPH2018_123: Không thể có một nền dân chủ “hòa tan” ở Việt Nam

Bài TS Cao Đức Thái – Giảng viên cao cấp, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên Cứu Quyền Con Người. học viện Chính Trị Quốc Gia Hồ Chí Minh.
Người đọc: nb NPH

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s