NPH2018_121 Bùi Huy Cường và thân hữu trăn trở về anh em trở mặt đá nhau

Đừng nói CCCĐ trong số người Việt Hải ngoại mà ngay trong nước hôm nay cờ đỏ anh em, ngày mai cũng sẵn sàng làm thịt lẫn nhau nếu không theo TQ kiếm tiền tiêu vặt xây nhà lầu.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s