NPH2018_120: Tỉ phú Hoang Kiều với chương trình Tạ tình 3 dòng nhạc Hoàng Thi Thơ

Tỉ phú Hoàng Kiều đã kỷ niệm một buổi Tình Ca 3 với dòng nhạc Hoàng Thi Thơ. Chương trình chỉ có 2 ca sĩ hải ngoại là Trần Thái Hòa và Ngọc Hạ, nhưng lại có mặt ca sĩ nổi tiếng như Lệ Quyên, Quang Dũng, Quanh Linh, nữ hoang Bolero Phương Anh tại khách sạn Hyatt Hotel góc Chapman và Harbor thuộc thành phố Garden Grove.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s