NPH2018_119: Đoàn Trọng phỏng vấn Bùi Thế Phát trên Little Saigon Television

1. Vũ Đính Khánh đi chăn bò tpHCM cho bò lội suối tuốt luột
2. Tại sao đại nhạc hội “Cám ơn Anh người TPB VNCH” năm nay lại trở thành “Đ… cám ơn ” nữa?
3. Trần Thanh Hiền – Ngô Kỷ đánh trống bỏ dùi vụ Bù Thế Phát?
4. Bùi thế Phát “chủ tịch” cộng đờng NVQG ăn nói tráo trở đung giọng ông thầy Phan Kỳ Nhơn.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s