NPH2018_108: Lột mặt nạ Trịnh Hoài Nam và Quách Duy – P2

Ai cả gan gửi thư phản đối LSVN-15 tập và Gạc Ma – Vòng Xoay Bất Tử với những giọng điệu xấc xược? Anh ta thước nhóm Trịnh Hoài Nam và đã từng gặp Võ Đông Cung

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s