NPH2018_106: Lê Xuân Nghĩa vạch mặt Trịnh Hoài Nam P2

Trịnh Hoài Nam người cầm đầu băng đảng côn đồ chính trị đã bị lật mặt. Chuyện gì xảy ra sau khi Quách Duy bị THN vắt chanh bỏ vỏ và lên án hầu chạy tội phá hoại đất nước trong lúc mang lon thượng tá QĐND?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s