Tiến tới xóa bỏ chế độ biên chế suốt đời

VTV.vn – Hội nghị Trung ương 7 chủ trương phải có cơ chế cạnh tranh vị trí việc làm để nâng cao chất lượng và tiến tới sẽ bỏ chế độ biên chế suốt đời.

Quỳnh Trang (Ban Thời sự)– 

Hiện cả nước đang có 11 triệu người đang hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, trong đó, có 265.000 biên chế công chức. Bộ máy lớn nhưng rất khó có thể tinh gọn bởi cơ chế hiện tại, khi được tuyển dụng vào biên chế là mặc nhiên được công tác trong cơ quan Nhà nước cho đến tuổi nghỉ hưu.

Mới đây, Kiểm toán Nhà nước cho biết, hiện đang có hơn 57.000 biên chế dự thừa trong các cơ quan Nhà nước. Không phải cạnh tranh, không qua sàng lọc, thay thế thường xuyên nên đã tạo sức ỳ lớn trong bộ máy. Để khắc phục tình trạng này, chủ trương của Hội nghị Trung ương 7 cần phải có cơ chế cạnh tranh vị trí việc làm để nâng cao chất lượng và tiến tới sẽ bỏ chế độ “biên chế suốt đời”.

Chế độ biên chế Nhà nước được nhiều người ví von như một cái rọ an toàn cho những ai không chịu phấn đấu mà không lo bị sa thải. Do vậy, tiến tới chấm dứt chế độ “biên chế suốt đời” sẽ khắc phục được sự ỷ lại, sức ì và sự trì trệ trong lực lượng lao động trong các cơ quan công quyền.

 

VTV.vn – Tỉnh Long An đã triển khai việc tinh giản biên chế, tinh gọn tổ chức bộ máy một cách hợp lý, khoa học và đạt hiệu quả cao.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s